Over ons

Hieronder kan je een korte schets van de historie van de club bekijken alsook het jaarprogramma.

De Zeelse Postzegelkring werd opgericht op 12 januari 1987.
In 2012 vierde het haar 25-jarig bestaan en werd een postzegel gemaakt als hulde.
In 2017 viert de club zijn 30-jarig bestaan en worden er tal van activiteiten georganiseerd.

De vereniging staat buiten elke politieke of levensbeschouwelijke strekking en stelt zich tot doel het ontwikkelen en bekend maken van de filatelie door
– het inrichten van tentoonstellingen, ruilbeurzen en veilingen,
– door het houden van voordrachten met filatelistische inslag,
– door het bevorderen van de filatelistische kennis onder de leden, met speciale aandacht voor de jeugdleden.

De club is aangesloten bij volgende verenigingen:

– Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen v.z.w. (K.L.B.P.)
– Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars v.z.w. (K.V.B.P.)
– Oost-Phila (Verbond van Oost-Vlaamse Postzegelkringen)
– Gemeentelijke Raad voor Cultuurbeleid Zele

JAARACTIVITEITEN

• Uitgifte van een reclamevrij tweemaandelijks tijdschrift in kleur
• Tweemaandelijkse grote veiling voor en door de leden
• Op vrijdag zijn er snelveilingen of infoavonden
• 2 ruilvergaderingen per maand (zie activiteitenkalender)
• Materiaaldienst en nieuwigheden
• Bibliotheek met allerhande catalogussen en naslagwerk

• Nieuwjaarsreceptie in januari
• Quiz in maart
• Ledenfeest in april
• Opening van het seizoen in september
• Ontbijtbuffet in oktober
• Nationale postzegelbeurs  in november
• Jaarlijkse uitwisseling met de Koninklijke Deurnese Postzegelkring
• Samenwerking met de Koninklijke Filatelistische Kring Dendermonde

Advertenties