wijziging data

Wegens onvoorziene omstandigheden zien wij ons verplicht twee ruildagen om te wisselen. De vrijdagen 25 maart en 8 april wisselen om van activiteit. M.a.w. op vrijdag 25 maart is er een snelveiling en op vrijdag 8 april gaat onze zesde filatelistische quiz door. Het bestuur is van mening dat deze omschakeling voor geen problemen zal zorgen. Het betreft hier trouwens twee ruildagen op vrijdag. Wij verontschuldigen ons hiervoor.Zesde filatelistische quiz 2016